น้ำท่วมทำ ’นาข้าว’ เสียหาย 2.44 ล้านไร่

สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศขณะนี้ มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 3.93 ล้านไร่ ใน 36 จังหวัด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ระบุ สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เกษตรทั่วประเทศขณะนี้ มีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 3.93 ล้านไร่ ใน 36 จังหวัด โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 2.44 ล้านไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1.48 ล้านไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 18,430 ไร่ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 2.98 แสนราย มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ พิจิตร สุโขทัย ชัยภูมิ และจังหวัดสุพรรณบุรี