รฟท.เปิดประมูล ต.ค. พัฒนาพื้นที่สถานีบางซื่อ 20 ปี

รฟท.ตั้งเป้าเดือนตุลาคม เปิดประมูลคัดเลือกเอกชนบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ และรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานี

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ระบุ ในเดือนตุลาคมนี้ จะออกประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาเอกชนเพื่อพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และป้ายโฆษณา บริเวณอาคารสถานีกลางบางซื่อและสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง 12 สถานี โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการ รฟท.เกี่ยวกับสูตรการคำนวณผลประโยชน์ตอบแทน คาดว่าจะเสนอให้คณะกรรมการ รฟท.พิจารณาในการประชุมวันที่ 29 กันยายนนี้

สำหรับการจัดหาเอกชนบริหารพื้นที่ในโครงการจะแบ่งเป็น 4 สัญญา คือ

1. การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีกลางบางซื่อ

2.การบริหารจัดทำป้ายโฆษณาสถานีกลางบางซื่อ โดยทั้งสองสัญญานี้ จะเป็นสัญญาระยะยาว 20 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

3.การบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีรถไฟสายสีแดง 12 สถานี  และ

4.การบริหารจัดทำป้ายโฆษณา ใน 12 สถานี โดยจะเป็นสัญญาระยะสั้น 3 ปี เพราะน่าจะจูงใจเอกชนมากกว่าสัญญาระยะยาว เพราะในระยะแรกจะมีปริมาณผู้โดยสารไม่มากนัก ต้องรอให้โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบินเปิดให้บริการในอีก 5 ปีข้างหน้า ปริมาณผู้โดยสารจึงจะเพิ่มขึ้น

โดย รฟท.จะนำทั้งสองสัญญานี้ประมูลรวมกับการจัดหาเอกชนร่วมลงทุน หรือพีพีพี ในการเดินรถสายสีแดง เพื่อจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนมากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสัญญา

หลังจากประกาศเอกสารประกวดราคาแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาในขั้นตอนประกวดราคาประมาณ 2 เดือน และน่าจะได้เอกชนคู่สัญญาในช่วงต้นปี 2565 ซึ่ง รฟท.จะเร่งรัดให้พัฒนาพื้นที่ในทันที โดยระยะแรกที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน คือพื้นที่บริเวณประตู 4 โดยจะพัฒนาเป็นร้านอาหารรองรับผู้ใช้บริการรถไฟสายสีแดง

ส่วนระยะต่อไปจะพัฒนาห้างร้านต่างๆ ในรูปแบบช็อปปิ้งมอลล์ มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงสินค้าแบรนด์เนม คล้ายกับการบริการในท่าอากาศยาน

ปัจจุบัน รฟท.ได้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ใช้บริการสายสีแดง โดยนำตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ หรือคีออส มาให้บริการ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม