อสังหาฯกัดฟันตรึงราคา สวนทางราคาเหล็กพุ่งขึ้น

อสังหาฯกัดฟันตรึงราคา สวนทางราคาเหล็กพุ่งขึ้น

ผลกระทบจากปัญหาราคาเหล็กตลาดโลกแพงขึ้นนั้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างบ้านและคอนโดเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 5% ของราคาขาย แต่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เพราะเศรษฐกิจไม่ดี กำลังซื้อลูกค้าลดลง

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  ระบุว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานไตรมาส2ในปี2564 มีดัชนีเท่ากับ124.2ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ 0.7%ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกปีนี้

อสังหาฯกัดฟันตรึงราคา สวนทางราคาเหล็กพุ่งขึ้น

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี่ยวกันของปีก่อนมาจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ โดยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในหมวดวิศวกรรมโครงสร้าง 5.5%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

หมวดราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น มี3 รายการได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็ก อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา โดยราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่วนหมวดแรงงาน "ไม่มี"การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

อสังหาฯกัดฟันตรึงราคา สวนทางราคาเหล็กพุ่งขึ้น

สอดคล้องกับที่นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงานในตลาดรับสร้างบ้าน ราคาวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะหมวดโลหะ เช่น เหล็กเส้น อะลูมิเนียม ซึ่งต้องนำเข้ามาจากประเทศจีน ในช่วงที่ผ่านมาประสบปัญหา เนื่องจากประเทศจีนลดกำลังการผลิตเพราะภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้โรงงานหลายแห่งปิดตัวลง และหลังมีการเปิดโรงงานใหม่มีการใช้เหล็กภายในประเทศสูงขึ้น ทำให้ส่งออกน้อยลง จึงส่งผลให้วัสดุก่อสร้างหมวดโลหะมีราคาสูงขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจรับสร้างบ้าน   แต่ปัจจุบันผู้ประกอบการรับสร้างบ้านยังไม่มีการขยับราคาขึ้น  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคกำลังซื้อลดลง 

แท็กที่เกี่ยวข้องธุรกิจอสังหาฯราคาเหล็ก