รฟม.ขยายดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู เอกชนเล็งเปิดบริการเฟสแรก มิ.ย.65

รฟม.ขยายดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีชมพู เอกชนเล็งเปิดบริการเฟสแรก มิ.ย.65

รฟม. ขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี หลังพบอุปสรรคเข้าพื้นที่ ด้านเอกชนนำร่องเดินรถ ช่วงสถานีมีนบุรี – สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ มิ.ย.65

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ รฟม. ในคราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานในระยะที่ 1 ของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 290 วัน อันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย

  • สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีรถไฟฟ้าของโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) และสถานีนพรัตน์ (PK26)
  • ปัญหาอุปสรรคการยกชิ้นงานสำเร็จรูปเข้าติดตั้งบริเวณทางวิ่ง อันเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการดับไฟฟ้าได้ตามแผนงาน
  • ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานโครงการฯ ที่ทับซ้อนในพื้นที่เดียวกัน ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ กับ โครงการ Floodway ของกรมทางหลวง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างของสถานีแจ้งวัฒนะ 14 (PK11) สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) และสถานีทีโอที (PK13) รวมถึงกระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อย (Bulk Substation 02) ที่สถานีแยกปากเกร็ด (PK06)

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาดังกล่าว ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ร่วมด้วยได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ผู้รับสัมปทานได้จัดทำแผนการเปิดให้บริการเดินรถบางส่วน (Partial Operation) โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 เริ่มจากปลายทาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ (Depot) และเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึง สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) เป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร โดยยังไม่เปิดให้บริการที่สถานีนพรัตน์ (PK26) ซึ่งสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) และรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่สถานีหลักสี่ (PK14) รวมถึงผู้โดยสารที่มาติดต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะที่สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (PK12) โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายน 2565

ระยะที่ 2 เริ่มจากศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ (Depot)และเดินรถระหว่างสถานีมีนบุรี (PK30) ถึง สถานีถึงสถานีกรมชลประทาน (PK05) เป็นระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2565 

ระยะที่ 3 เปิดให้บริการเต็มรูปตลอดเส้นทางจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี (PK01) ถึง สถานีมีนบุรี (PK30) เป็นระยะทางประมาณ 34.5 กิโลเมตร โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2566 ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044