เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมือรัฐช่วยรายย่อยสู้โควิด

เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 4 พันธมิตร จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤติโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด”

กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ระบุ เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 4 พันธมิตร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  SME D Bank และสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤติโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด” เพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน การบริหารสต๊อกสินค้า การตลาด ตลอดจนกลยุทธ์อื่นๆแก่ SME สามารถปรับตัวสู้วิกฤติ