สรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย 310 คดี

สรรพสามิต จับสินค้าผิดกฎหมาย 310 คดี

"สรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2564 พบการกระทำผิด จำนวน 310 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.43 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64 นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี

ซึ่งที่ผ่านมา "กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด

เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2564  (ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2564) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 310 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 5.43 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 156 คดี ค่าปรับ 1.97 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 96 คดี ค่าปรับ 2.16 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 2 คดี ค่าปรับ 0.02 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 32 คดี ค่าปรับ 0.46 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คดี ค่าปรับ 0.25 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 10 คดี ค่าปรับ 0.57 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็น

 • น้ำสุรา จำนวน 1,160.500 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 6,982 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 64 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 21,370.000 ลิตร
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564  พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 24,672 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 551.50 ล้านบาท โดยแยกเป็น

 • สุรา จำนวน 14,022 คดี ค่าปรับ 126.31 ล้านบาท
 • ยาสูบ จำนวน 6,825 คดี ค่าปรับ 261.64 ล้านบาท
 • ไพ่ จำนวน 503 คดี ค่าปรับ 7.38 ล้านบาท
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,309 คดี ค่าปรับ 74.28 ล้านบาท
 • น้ำหอม จำนวน 97 คดี ค่าปรับ 4.29 ล้านบาท
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,356 คดี ค่าปรับ จำนวน 34.01 ล้านบาท
 • สินค้าอื่น ๆ จำนวน 560 คดี ค่าปรับ 43.59 ล้านบาท

โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำ

 • สุรา จำนวน 1,693,297.989 ลิตร
 • ยาสูบ จำนวน 775,323 ซอง
 • ไพ่ จำนวน 37,959 สำรับ
 • น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,137,801.000 ลิตร
 • น้ำหอม จำนวน 124,423 ขวด
 • รถจักรยานยนต์ จำนวน 2,219 คัน


“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ”