พัทยาจี้รัฐสร้างความชัดเจนนโยบายเปิดเมือง

การเลื่อนเปิดโครงการพัทยา มูฟออน เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน จากเดิม 1 ตุลาคมนั้น ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว และอยากขอความชัดเจนจากภาครัฐถึงวิธีและขั้นตอนปฏิบัติในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บุญอนันต์ พัฒนสิน ระบุ การเลื่อนเปิดโครงการพัทยา มูฟออน เป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน จากเดิม 1 ตุลาคมนั้น ภาคเอกชนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว และอยากขอความชัดเจนจากภาครัฐถึงวิธีและขั้นตอนปฏิบัติในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และจากการเลื่อนเปิดเมือง ภาคเอกชนก็ได้รับผลกระทบในหลายๆด้านเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงาน การเตรียมอาหารเพื่อบริการลูกค้า ซึ่งภาคเอกชนแบกภาระแบบเดิมมาหลายรอบ จึงอยากให้ภาครัฐมีความชัดเจนในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวให้มากกว่านี้ เพื่อให้ภาคเอกชนได้วางแผนและปรับตัวได้ถูก

ส่วนการทำการตลาดท่องเที่ยวขณะนี้ จะเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น จึงอยากให้ภาครัฐวางกำหนดการที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะการเลื่อนเปิดเมืองหลายรอบ ทำให้ภาคเอกชนเริ่มไม่มั่นใจแนวทางของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ภาครัฐควรสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถึงสาเหตุการเลื่อนเปิดเมือง รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆก่อนเปิดเมือง 

ส่วนภาพรวมของเมืองพัทยา พบว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ยอดการจองห้องพักเริ่มสูงขึ้น โดยในช่วงวันหยุดยาวนี้ ยอดจองห้องพักของโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาน่าจะเกิน 50% ส่วนในวันธรรมดายังคงเงียบเหงาเหมือนเดิม