รฟท.เปิดเดินรถเพิ่ม 18 ขบวน รองรับผู้ใช้บริการ

รฟท. จะเปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน 18 ขบวน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นิรุฒ  มณีพันธ์ ระบุ การรถไฟฯ จะเปิดเดินขบวนรถเพิ่มจำนวน 18 ขบวน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการ ทั้งขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน และรถเร็วในเส้นทางสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป แต่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงจำเป็นในการปรับเปลี่ยนเวลา สถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ และจะไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ในช่วงเวลาประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด