กรมชลฯยัน ’น้ำเจ้าพระยา’ ไม่ท่วมกรุงเทพฯ

จากสถานการณ์ฝนตกหนัก กรมชลประทานได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,524 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯแต่อย่างใด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ธีระพล ตั๊งสมบุญ ระบุ จากสถานการณ์ฝนตกหนัก กรมได้ควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่านลงสู่พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,524 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพฯแต่อย่างใด แต่ยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณ อ.เสนา อ.บางบาล อ.ผักไห่ และ อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีตลิ่งต่ำและอยู่นอกเขตคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกรมจะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ