‘วัยเก๋า’ ค้านรื้อเกณฑ์เบี้ยยังชีพ-หนุนเพิ่มวงเงิน

ผลสำรวจความคิดเห็นผู้สูงอายุ ร้องรัฐใช้เกณฑ์เดิม ได้ทุกคนเท่าเทียม หนุนเพิ่มวงเงินเป็น 1 พันบาท/ราย ไม่พอค่าครองชีพ

ความกังวลของประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุ ต่อกรณีที่คณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุอายุแห่งชาติ ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมจ่ายแบบถ้วนหน้า เปลี่ยนเป็นจ่ายให้ผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจริงๆเท่านั้น

แม้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมายืนยันว่ายังไม่มีการปรับเกณฑ์ เป็นเพียงการหารือในชั้นอนุกรรมการที่เสนอทางเลือก และต้องให้ ครม.เห็นชอบ แต่หากมีการรื้อเกณฑ์ดังกล่าวจริงจะส่งผลกระทบต่อประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีจำนวนมากถึง 11.62 ล้านคน หรือคิดเป็น 17.57% ของประชากรทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจ บิซอินไซด์ ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นกลุ่มผู้สูงอายุต่อกรณีหากมีการรื้อเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

เสียงสะท้อนจากบรรดาผู้สูงอายุที่ส่งไปถึงรัฐบาล จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ เป็นเรื่องที่ยังต้องติดตาม

ทีมข่างกรุงเทพธุรกิจ บิซอินไซด์ รายงาน