ไทยจี้อินโดฯ ปลดล็อก นำเข้าสินค้า บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการไทย

สมอ. เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการไทย หลังจากอินโดนีเซียได้กำหนดมาตรการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จุลพงษ์ ทวีศรี ระบุ ได้กำชับให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการไทย หลังจากอินโดนีเซียได้กำหนดมาตรการลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เหลือ 35% ภายในปี 2565 ซึ่งได้เริ่มนำมาตรการลดการนำเข้ามาใช้ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เบื้องต้นทางสมอ.จะขอให้อินโดนีเซียพิจารณามาตรการเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าตามพันธกรณีความตกลงองค์การการค้าโลก