ประชาชนหนุน รื้อเกณฑ์ บัตรคนจน ช่วยผู้มีรายได้น้อยจริง

โครงการเพื่อช่วยประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องค่าของชีพต่างๆ ล่าสุดกระทรวงการคลัง มีแผนในการทบทวน ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆ ได้รับการช่วยเหลือ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โครงการเพื่อช่วยประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องค่าของชีพต่างๆ ล่าสุด กระทรวงการคลัง มีแผนในการทบทวน ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยจริงๆ ได้รับการช่วยเหลือ และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

จากกรณีกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ ให้สามารถเข้ามาสมัครได้ ส่วนกลุ่มเดิมที่มีบัตรสวัสดิการฯ อยู่แล้ว ราว 13.65 ล้านคน จะต้องเข้าร่วมคัดกรองคุณสมบัติใหม่เพื่อรับสิทธิได้เช่นกัน โดยจะมีการปรับคุณสมบัติใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริง และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เนื่องจากพบว่ามาตรการเยียวยาที่ผ่านมามีผู้ที่ตกหล่น หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านคน เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนว่าผู้ถือบัตรไม่ได้จน หรือไม่ได้มีรายได้น้อยจริง และบางคนยังเป็นข้าราชการการเมืองท้องถิ่น หรือทำงานประจำมีเงินเดือนก็ยังถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อเรื่องนี้
โดยมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะทบทวนสิทธิ เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่ไม่ได้จนจริงได้รับสิทธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถคัดกรองผู้ที่ไม่จนจริงได้ และนำเงินมาช่วยเหลือคนจนที่เดือดร้อนจริงๆได้เต็มที่

ปัจจุบันผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม รวมถึงส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ หากเป็นผู้พิการได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน เป็นส่วนเพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการปกติ 800 บาทต่อเดือน และล่าสุดคณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรคนจนเดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้นจึงคาดว่าบัตรสวัสดิการปัจจุบันยังใช้สิทธิได้ต่อถึงสิ้นปีนี้

ธนัญญา นาคเงิน เนชั่นทีวี รายงาน