เอเชียประกันภัย ออกโรงยันยังไม่เลิกกิจการ พร้อมดูแลลูกค้าทุกกรมธรรม์

เอเชียประกันภัย ออกโรงยันยังไม่เลิกกิจการ พร้อมดูแลลูกค้าทุกกรมธรรม์

เอเชียประกันภัย แจงกรณีเลิกจ้างพนักงาน จริง!แต่เป็นนโยบายลดต้นทุน ทำมาตั้งแต่ปี 60 ยันบริษัทไม่ได้ปิด พร้อมดูแลลูกค้าประกันทุกประเภท ด้านเคลมสินไหมโควิดเร่งจ่ายไปแล้วถึง 600 ล้านบาท เกิน 50% ย้ำยังบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหา คปภ. ยันไม่พบสัญญาณบริษัทประกันส่อเจ๊ง

จากกรณีที่มีข่าวว่าบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งได้แจ้งการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ โดย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ.) ได้ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง อีกทั้งมีกระแสข่าวว่า บริษัทที่มีการเลิกจ้างพนักงานนั้น  คือบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 

ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังบริษัท โดยนายจุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานกรรมการบริหารบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานของบริษัทเป็นความจริง  ซึ่งเป็นนโยบายที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดไซด์ธุรกิจ  ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม 

"ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปิดสาขาทั้งหมดและลดขนาดพื้นที่สำนักงานใหญ่ ในส่วน แนวทางการลดพนักงงาน เป็นตามโครงการเลิกจ้างโดยสมัครใจ เดิมบริษัทมีพนักงานเกือบ 500 คน แต่ปัจจุบันบริษัทยังคงพนักงานไว้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและดูแลให้บริการลูกค้าทั้งจ่ายสินไหมและสำรวจภัย ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงไปยังคปภ.แล้วเมื่อวานนี้และช่วงเช้าวันนี้ " 

นายจุลพยัพ กล่าวว่า บริษัทไม่ได้มีปัญหากรณีเลิกกิจการแต่อย่างใด โดยบริษัทยังมีแนวทางในการดูแลลูกค้ากรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภทอย่างเป็นธรรม ไม่ได้มีปัญหาและไม่ประวิงจ่ายสินไหม โดยเฉพาะประกันภัยโควิด-19ที่มีการเคลมเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงโควิดระบาดรุนแรงและยืดเยื้อในช่วงที่ผ่านมา 

โดยบริษัทยังเร่งการจ่ายสินไหมประกันโควิด-19 ตามแนวทางของคปภ. ภายใน 15 วัน  ปัจจุบันได้ดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมดังกล่าวไปแล้วกว่า 500-600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของยอดทั้งหมด  และบริษัทยังมีเงินกองทุนเพียงพอ ณ สิงหาคม 2564 ที่ระดับ 140 % ยังสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการบริหารสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและดำเนินการจ่ายสินไหมได้แน่นอน  และขณะนี้ส่วนตัวยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติของลูกค้า เช่น การขอยกเลิกกรมธรรม์เพราะสาเหตุกระแสข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด  

 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า บริษัทได้ส่งทีมตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยบูรณาการร่วมกับสายกฎหมายและคดี และสายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบการเลิกประกอบกิจการของบริษัท และยังไม่พบพฤติการณ์การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินแต่อย่างใด ซึ่งมีกลไกทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมในส่วนนี้อยู่ อีกทั้งก็ยังไม่พบว่ามีบริษัทประกันภัยอื่นมีปัญหาในลักษณะดังกล่าว