สำรวจหุ้น IPO โค้งสุดท้ายปี 64 จ่อลงสนามเทรดคึกคัก

สำรวจหุ้น IPO โค้งสุดท้ายปี 64 จ่อลงสนามเทรดคึกคัก

หุ้น IPO จ่อเทรดส่งท้ายปีคึกคัก โดยได้รับไฟเขียวอนุมัติไฟลิ่งจาก ก.ล.ต. แล้ว 10 บริษัท เข้า SET 7 บริษัท และตลาด mai อีก 3 บริษัท

ตลาดหุ้นไทยปี 2564 เปิดบ้านต้อนรับหุ้นน้องใหม่ (IPO) ไปแล้วทั้งหมด 24 บริษัท โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวม 11 บริษัท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 2 กอง ส่วนมีอีก 11 บริษัท ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

โดยมีมูลค่าระดมทุนรวม 76,149.34 ล้านบาท มูลค่าเสนอขาย 114,397.62 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 372,734.64 (ข้อมูลล่าสุด 16 ก.ย. 2564)

ส่วนบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายหุ้น IPO และได้รับการอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) จากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีดังนี้

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง ซึ่งได้แก่ 1) เอทานอลจากแป้งมันสำปะหลัง 2) แป้งฟลาวมันสำปะหลังแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิคและแป้งมันสำปะหลัง 3) ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อื่นๆ

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 1,370,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35% ภายหลัง IPO ประกอบด้วย 1. จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,174,286,000 หุ้น 2. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น และ 3. จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 97,857,000 หุ้น

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 21-23 ก.ย. 2564 กำหนดราคา IPO ที่ 2.40 บาท ราคา PAR 1.00 บาท โดยจะเข้าซื้อขายวันแรก 30 ก.ย. นี้ มีบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

 

 

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) หรือ CHIC ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน  ที่นอนและเครื่องนอน อย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูบแบบ Stand Alone ภายใต้ชื่อ “ชิค รีพับบลิค (CHIC)” และ “รีน่า เฮย์ (Rina Hey)”

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.47% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคา PAR 0.50 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ CIVIL  ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานโครงการในแนวราบ เช่น งานทาง งานท่าอากาศยาน งานทางรถไฟ และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ (2) ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้างต่างๆ และ (3) ธุรกิจให้เช่าและบริการอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคา PAR 1.00 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) หรือ CMCF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการแปรรูปอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 187,500,000 หุ้น (คิดเป็น 30% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO) แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (CH Group Capital Limited) จำนวนไม่เกิน 62,500,000 หุ้น ราคา PAR 1.00 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

 

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่พาณิชยกรรม และประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพื่อเช่าและขายสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงลงทุนและได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (PPF)

 จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 290,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคา PAR 1.00 บาท มีบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ( Vending Machine หรือ “เครื่องอัตโนมัติ”) ซึ่งบริษัทมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ(Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING ”

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 200,000,000 หุ้น คิดเป็น 28.57% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ราคา PAR 1.00 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TFM ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ อาหารกุ้ง อาหารปลา และอาหารสัตว์บก

จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 109,300,000 หุ้น คิดเป็น 21.86% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น และ 2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม (บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) จำนวนไม่เกิน 19,300,000 หุ้น ราคา PAR 2.00 บาท มีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete Slab and Wall Panel) และส่วนประกอบอาคารที่ผลิตจากคอนกรีตสำเร็จรูป อาทิ คาน บันได ผนังรับหลังคา ฟาซาด เป็นต้น ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารคลังสินค้า และโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้า “CPANEL”

จำนวนหุ้นที่ IPO 39,500,000 หุ้น ราคา PAR 1.00 บาท มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน     

 

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร จำนวนหุ้นที่ IPO ไม่เกิน 53,250,000 หุ้น มีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน   

 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ประกอบธุรกิจพัฒนา ผลิตและจําหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชภัณฑ์ และแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ลูกค้า และเครื่องหมายการค้าของบริษัท

จำนวนหุ้นที่ IPO 115,000,000 หุ้น ราคา PAR 0.50 บาท มีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน