"กลุ่มปตท."ควักเงิน 5.86 หมื่นล้าน จ่ายปันผลระหว่างกาลปี64

"กลุ่มปตท."ควักเงิน 5.86 หมื่นล้าน จ่ายปันผลระหว่างกาลปี64

"กลุ่มปตท." จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวม 5.86 หมื่นล้าน  โดย PTT จ่ายอัตรา 1.20 บาท มูลค่า 3.4 หมื่นล้าน PTTGC จ่ายอัดราหุ้นละ 2 บาท มูลค่า 8.97 พันล้านบาท

  ในช่วงก.ย.นี้มีหลายบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(ผลดำเนินงานครึ่งปีแรก)ปี 2564 หลังจากที่มีการขึ้นครึ่งหมาย XD  ซึ่งในจำนวนนั้น คือบริษัทในกลุ่มปตท.จำนวน 6 บริษัท  แต่ยกเว้น บมจ. ปตท. (PTT)เพราะ คณะกรรมการ(บอร์ด)เพิ่งจะประกาศปันผลเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2564 ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 29 ก.ย.2564 และกำหนดจ่ายวันที่ 15 ต.ค.2564

 สำหรับจากการรวบรวม กลุ่มปตท. ในช่วงครึ่งปีแรก2564 กลุ่มปตท. จำนวน 7 บริษัท บมจ.ปตท.(PTT) ,บมจ.พีทีที โกลบอลเคมิคอล (PTTCG) ,บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ,บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR),บมจ.ไทยออยล์ (TOP), บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC)และบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC) จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 58,698 ล้านบาท

   สำหรับกลุ่มปตท.7 บริษัท จ่ายปันผลระหว่างกาลปี2564 ดังนี้ 

1.PTT  จ่ายปันผลหุ้นละ 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินมูลค่า 34,276 ล้านบาท ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 29 ก.ย. และกำหนดจ่ายวันที่ 15 ต.ค.2564

 2.OR จ่ายปันผลหุ้นละ 0.27 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 3,240 ล้านบาท  ซึ่งขึ้น XD ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. จะจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 ก.ย.2564

3. PTTEP จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่า 7,939.97 ล้านบาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว วันที่ 8ก.ย. และจะจ่ายวันที่ 27 ก.ย. 2564  

4.PTTGC จ่ายปันผลหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่า 8,973.09 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว 3 ก.ย.ซึ่งกำหนดจ่ายวันที่ 22 ก.ย.2564  

5.IRPC จ่ายปันผลหุ้นละ 0.08 บาทคิดเป็นมูลค่า 1,634.75 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD  แล้ววันที่ 7 ก.ย. กำหนดจ่ายวันที่ 23 ก.ย.2564  

6.GPSC จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,409.86 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว  8 ก.ย.2564  จ่ายวันที่ 22 ก.ย.   

7.TOP จ่ายปันผลหุ้นละ 0.6 บาท มูลค่า 1,224.01 ล้านบาท ซึ่งขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว กำหนดจ่ายวันที่ 23 ก.ย.2564

  สำหรับผลการดำเนินงานกลุ่มปตท. จำนวน 7 บริษัท ไตรมาส2ปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม68,976.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 206.12% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ22,532.39 ล้านบาท จากทุกธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่งผลให้ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก2564 มีกำไรสุทธิ 137,701.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,373.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,625.26ล้านบาท