สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 13-17 กันยายน 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 13-17 กันยายน 2564

ราคาสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์นี้ มีข้าวโพดเพิ่มขึ้น ข้าวลดลง ถั่วเหลือง ปลาป่น สุกร ไก่เนื้อและไข่ไก่ มีราคาทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
          จากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อย ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับขึ้นจากหาบละ 666 บาท เป็นหาบละ 681 บาท 
          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 553.50 เซนต์/บุชเชล กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ได้ปรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 จาก 84.5 ล้านเอเคอร์ เป็น 85.1 ล้านเอเคอร์ และผลผลิตต่อไร่จาก174.6 บุชเชลต่อเอเคอร์ ไปอยู่ที่ 176.3 บุชเชลต่อเอเคอร์ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวโพดที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลดลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 58% ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดในพื้นที่เพาะปลูกทางตอนใต้ของมิดเวสต์ 
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
         กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 18.90 บาท หลังจากผ่านพ้นพายุเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่าเรือเริ่มกลับมาทำงานสำหรับการส่งออกอีกครั้ง ด้านการเพาะปลูกและคาดการณ์ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับที่ดี ปริมาณซื้อในตลาดและราคายังคงสูงทรงตัว ขณะที่ค่าระวางเรือทั่วโลกยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง
 

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาอยู่ที่ 1,294.50 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 339.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน โดยคาดการณ์ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ทำให้รายงานฉบับล่าสุดมีปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 4,374 ล้านบุชเชล และสต็อกอยู่ที่ 185 ล้านบุชเชล ขณะที่ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินา คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝน  เข้ามาในพื้นที่ก่อนเริ่มการเพาะปลูกในปลายเดือนกันยายนนี้    
          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
         ปริมาณการสั่งซื้อล่วงหน้าสำหรับฤดูกาลถัดไปของประเทศเปรูยังค่อนข้างเงียบ ขณะที่ค่าขนส่งจากเปรูไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายยังรอติดตามสถานการณ์ราคา ด้านสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก ยังมีปริมาณซื้อหน้าท่าเรือในระดับสูง ส่งผลให้ราคาซื้อหน้าท่าเรือทรงตัวในระดับสูง ส่วนสต็อกหน้าท่าเรือปรับลดลงเล็กน้อย
        โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 48.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท 
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 38.20 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว 
 

ข้าว : ราคาลดลง
        การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 419 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 414 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ลดลงจากตันละ 361 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 359 ดอลลาร์สหรัฐฯ
       ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,220 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,040 บาท
      แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว 

สุกร : ราคาทรงตัว
         สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 14 กันยายน อยู่ที่กิโลกรัมละ 60-72 บาท ขณะที่การบริโภคเนื้อหมูปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายล็อคดาวน์ที่ให้รับประทานอาหารภายในร้านได้ เป็นปัจจัยบวกต่อความต้องการบริโภคต่อเนื่อง 
        ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,600 บาท (บวก/ลบ 60) 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว 
        ราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 30 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 6.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท 
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
       การบริโภคไข่ไก่ทรงตัวสมดุลกับปริมาณผลผลิต ส่งผลให้ สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท 
       แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด           (มหาชน)