รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 กันยายน 2564)

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 กันยายน 2564)

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2000-2150 ข้าวหอมปทุมธานี 1780-1800 ข้าวขาว 5% 1150-1170 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1170-1190

ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ  
ชนิดข้าว บาท/100 กก.
ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)  -
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63) 2200-2350
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2000-2150
ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)  -
ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64) 1300-1350
ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)  
      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย) 1780-1800
ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 1200
ข้าวขาว 100% ชั้น 2  -
ข้าวขาว 5% 1150-1170
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ 1040-1070
ปลายข้าวขาวซีวัน 900-930
รำข้าวขาว (ก.ก.) 10.00-10.50
ข้าวนึ่ง 100% สีเข้ม  -
ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1170-1190
ข้าวนึ่ง 5%  -
ข้าวนึ่ง เม็ดดำ  -
ปลายข้าวนึ่ง  -
รำข้าวนึ่ง (ก.ก.)  -
ข้าวเหนียวใหม่ อีสาน ปี 63/64 1400-1600
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 63/64 1800-2000
ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 62/63  -
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู (จ.เชียงราย จ.พะเยา)  -
ข้าวเหนียว (สันป่าตอง) จ.เชียงใหม่ 63/64 1700-1800
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 60/61  -
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 61/62  -
ปลายข้าวเหนียวเอวันเลิศ 61/62   -
ปลายข้าวเหนียว 62/63 1250-1300
ปลายข้าวเหนียว 61/62  
ข้าวคัดขายบริโภคภายใน บาท/100 ก.ก.
ข้าวขาว 100% ชั้น 1 1700
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 1650
ข้าวขาว 5% 1600
ข้าวท่อนทำก๋วยเตี๋ยว 1510
ยี่จ๊อ (ข้าวหอมมะลิ)  1500
ซาห่อ (ข้าวหอมมะลิ) ใหม่ 1400
กระสอบจัมโบ้ (2.5 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบจัมโบ้ (2 Kg.,ใบละ)  -
กระสอบใหม่ เกรด A (ใบละ)  -
กระสอบเก่า มีตรา (ใบละ)  -
กระสอบเก่า ไม่มีตรา (ใบละ)  -
   
ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย  

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) (17 กันยายน 2564)