สินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า จากออมสิน กู้อย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

สินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า จากออมสิน กู้อย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

เช็ครายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการขอ "สินเชื่อบ้าน" โครงการ "กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" จากธนาคาร "ออมสิน"

"ธนาคารออมสิน" เปิดโครงการ สินเชื่อบ้าน "กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า" กับเงื่อนไขพิเศษให้เริ่มผ่อนปีหน้า และผ่อนต่อเดือนต่ำ ช่วยให้ลูกหนี้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็น หรือนำไปปิดบัญชีเงินกู้เพื่อปลดล็อกหนี้ต่างๆ แบบไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในช่วง "โควิด-19" โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ

 1. สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 

สินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือ รีไฟแนนซ์ในโครงการนี้ มีให้เลือก 2 แบบ

1) ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน โดยในเดือนที่ 10-12 ผ่อนล้านละ 2,000 บาท

2) แบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน โดยในเดือนที่ 7-12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาท

โดยทั้ง 2 แบบจะมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.50% ต่อปี

นอกจากนี้ลูกค้าที่รีไฟแนนซ์จะได้สิทธิในการกู้เพิ่มเติม เพื่ออุปโภคบริโภคในโอกาสนี้ด้วย ให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท แบ่งเป็น

- เงินกู้ระยะยาว (LT) ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 3.90% ต่อปี

- วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) อัตราดอกเบี้ยปีแรก 3.75% หลังจากนั้นคิด MOR+1.00% ต่อปี (MOR ธนาคารออมสินปัจจุบัน = 5.995%)

 2. สินเชื่อบ้าน 

คือ สินเชื่อเพื่อซื้อ สร้าง หรือต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เดือนที่ 7-12 ผ่อนล้านละ 1,500 บาทเท่านั้น

ความพิเศษของสินเชื่อนี้คือ ธนาคารจะไม่คิดค่าจัดทำนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใด

สินเชื่อบ้าน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า จากออมสิน กู้อย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง ?

  •  ใครขอสินเชื่อ กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้าได้บ้าง ? 

โครงการนี้เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 

ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 9 เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

  •  ยื่นกู้ได้ที่ไหน ? 

สามารถติดต่อยื่นกู้ที่สาขา "ธนาคารออมสิน" ทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th, facebook : GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน