ออมสินคลอดสินเชื่อบ้าน ‘กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า’

ธนาคมออมสินได้ออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน

ออมสินคลอดสินเชื่อบ้าน ‘กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า’

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ ธนาคมออมสิน ได้ออกแคมเปญสินเชื่อบ้าน “กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า” มีให้เลือกทั้งแบบปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน ทำให้มีเงินสดไว้ใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยลูกค้าที่กู้สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 ยกเว้นโปรแกรมรีไฟแนนซ์ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 9 เดือน ต้องได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ต.ค. 2564