รฟท.เปิดเดินรถเชิงสังคม 20 ขบวน รองรับผ่อนปรนล็อกดาวน์

รฟท.จะเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์

 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นิรุฒ มณีพันธ์ ระบุ การรถไฟฯจะเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน แบ่งเป็นสายเหนือ 4 ขบวน สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน สายใต้ 4 ขบวน สายตะวันออก 4 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน รวมทั้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ที่มีความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป