สหภาพฯรฟท. เดินหน้า ’ทวงคืน’ ที่ดินเขากระโดง

สหภาพฯ การรถไฟฯ ยื่นหนังสือมหาดไทย จี้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ ด้านกรมที่ดินแนะฟ้องเพิกถอนที่ดิน 2 แปลงที่ ปปช.ชี้มูลแล้ว

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ สร.รฟท. สาวิทย์  แก้วหวาน ระบุ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี เพื่อยื่นหนังสือให้เร่งรัดดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทับซ้อนที่ดินของ รฟท. บริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ในการหารือดังกล่าว อธิบดีกรมที่ดินนิสิต  จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ร่วมชี้แจงว่า กรณีพื้นที 5,083 ไร่ ตามที่ รฟท.แจ้งว่าเป็นกรรมสิทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา ฯ 2462  นั้น ให้ รฟท.ดำเนินการชี้แนวเขตในแผนที่ระวางที่ดินที่กรมฯส่งไปให้ และให้ยื่นขอรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อให้ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนตามขั้นตอน 

ส่วนกรณีโฉนดที่ดิน 2 แปลงที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. ชี้มูลความผิดออกโฉนดทับที่ดินของ รฟท.เลขที่ 3466 และ 8564 นั้น เสนอใ้ห้ รฟท.ดำเนินการฟ้องเพิกถอนตามคำแนะนำของอัยการสูงสุด     

ส่วนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กรมฯได้ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ไปเกือบทั้งหมดแล้ว ให้ รฟท.ดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย ส่วนที่ดินตามคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่  22 พฤศจิกายน 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการเพิกถอน จะใช้เวลาประมาณ 120 วัน และให้ รฟท.รีบดำเนินการยื่นขอรังวัด สอบเขตที่ดินกับ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทันที ซึ่งกรมฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ในการรังวัดสอบเขตที่ดินด้วย

ขณะเดียวกัน เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่นนำ วีระ สมความคิด และประธานสมาพันธ์คนงานรถไฟ สุวิช ศุมานนนท์ ได้เดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสอบถามพร้อมยื่นหนังสือหัวหน้าสำนักงานที่ดิน ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ดินของการรถไฟฯบริเวณเขากระโดง จำนวน 5,083 ไร่ ว่าหลังจากศาลฏีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว กรมที่ดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาท เพราะโดยประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 61,62 บัญญัติให้กรมที่ดินต้องดำเนินการตามคำพิพากษา คือเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว