การเงิน

ก.ล.ต.ผุดเกณฑ์ SME-PO ดันธุรกิจขนาดเล็กขายหุ้น

ก.ล.ต.จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหลักเกณฑ์ “SME-PO” หวังลดภาระการเสนอขายหุ้นในวงกว้าง-ความเสี่ยงเหมาะสมกับผู้ลงทุนในวงจำกัด ฝั่ง ตลท.เปิดหลักสูตรปั้นเอสเอ็มอี พร้อมให้ทุน 1.5 ล้านบาทต่อราย คาดเอสเอ็มอีเข้าจดทะเบียนกระดาน "ไลฟ์เอ็กเชนจ์" ปลายปี 64 หรือต้นปี 65

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ได้ร่วมเดินหน้าปรับปรุงข้อจำกัดด้านกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การระดมทุนของธุรกิจขนาดเล็กมากที่สุด ล่าสุด ก.ล.ต.ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการออกหลักเกณฑ์ระดมทุนวงกว้างสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SME-PO) ให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และลดความเสี่ยงของผู้ลงทุน เช่น บริษัทเอสเอ็มอีที่จะเข้าระดมทุนใน LiVE Exchange ไม่จำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาการเงิน (FA) เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับผู้ลงทุนในตลาดดังกล่าวต้องเป็นผู้ลงทุนที่มีความรู้หรือมีความมั่งคั่งสูง ซึ่งสามารถประเมินความเสี่ยงของธุรกิจได้เอง เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปี 2564

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต.สนับสนุนการระดมทุนในวงกว้างแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงสตาร์ทอัพผ่านการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรอง“LiVE Exchange” โดยในช่วงที่ผ่านมา ตลท.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และหลักการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้ร่วมตลาด เบื้องต้นมีบริษัทหลักทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบระบบเพื่อให้บริการ LiVE Exchange แล้วกว่า 25 ราย คาดเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2564

ทั้งนี้ ธุรกิจ SMEs และสตาร์ทอัพ ถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีจำนวนผู้ประกอบการรวมกันกว่า 3.07 ล้านราย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 34.7% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศในไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดี ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โครงสร้างเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง เหล่านี้เป็นความท้าทายต่อผู้ประกอบการ ภาครัฐและเอกชนจึงต้องจัดทำนโยบายเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวผ่านความท้ายทาย และช่วยขับเคลื่อนประเทศได้ต่อไป

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภายหลังตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว “LiVE Platform” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ให้ความสนใจมากกว่า 3,000 ราย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังจัดหลักสูตรส่งเสริมการระดมทุนอย่างเป็นรูปธรรม “Scaling Up Platform” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำระบบภายในเช่น ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบบัญชี ฯลฯ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วม 30 ราย

สำหรับปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวเช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจก่อนเข้าระดมทุนในตลาดทุน ทั้งนี้ บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับความรู้คำแนะนำจากที่ปรึกษารายบริษัท และการต่อยอดธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งเงินสนับสนุนในการพัฒนาระบบงาน สูงสุดไม่เกินบริษัทละ 1.5 ล้านบาท  โดยคาดจะมีบริษัทเอสเอ็มอี เข้ามาระดมทุนในกระดาน “LiVE Exchange” ในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า