ชุดตรวจโควิด "ATK" ราคายังสูง-ธุรกิจซื้อหักภาษีได้

ชุดตรวจโควิด "ATK" ราคายังสูง-ธุรกิจซื้อหักภาษีได้

ตลาดชุดตรวจATKยังทรงตัวสูงปัจจัยความต้องการพุ่งต่อ ด้านครม. ไฟเขียวธุรกิจซื้อชุดตรวจฯ นำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคาชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ในท้องตลาดทั่วไปราคายังทรงตัวสูงเนื่องจากความต้องการตลาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและประเมินในเบื้องต้นว่าจะมีสูงขึ้นต่อไปเพราะหลังการคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆจะต้องดำเนินการภายใต้ความมั่นใจว่าจะไม่เสี่ยงต่อการติดโควิดจึงมีมาตรการตรวจATKให้ทราบผลก่อนร่วมกิจกรรมต่างๆ 

สำหรับราคาเฉลี่ย ATKตามร้านขายยาทั่วไป จะอยู่ที่ชุดละ 250-300 บาท (ใช้ได้ครั้งเดียว) ขณะที่ราคาที่เสนอขายในโลกออนไลน์จะเฉลี่ยที่ ชุดละ 150-250 บาท อย่างไรก็ตาม หลังจากการนำชุดตัวจากประเทศจีนเข้ามาเพื่อแจกจ่ายประชาชนจำนวน 8.5 ล้านชุด พบว่ามีการจำหน่ายชุดตัวในราคาเฉลี่ยที่ 75-80 บาท แต่ยังเป็นการจำหน่ายในวงจำกัด ต้องสั่งจองล่วงหน้าและมีจำนวนจำกัดด้วย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) เพื่อใช้สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 50% หรือ 1.5 เท่า ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเห็นชอบ ถึง 31 มี.ค. 2565 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)

ได้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านนวด (เฉพาะนวดเท้า) และสนามกีฬา สามารถเปิดให้บริการได้  

ประกอบกับในที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาแนวทางตามนโยบาย ศบค. ที่จะเพิ่มการตรวจ ATK ในประชากรโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน กระทรวงการคลังจึงได้ออกมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนรายจ่ายค่าซื้อชุดตรวจ โควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมกับมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ช่วยบรรเทาภาระภาษี สำหรับประชาชน ก็จะช่วยป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยลดผลกระทบต้องเศรษฐกิจและสังคมด้วย

อ่านข่าว-ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 13,798 ราย เสียชีวิต 144 ราย ATK อีก 1,216 ราย