ปตท.จับมือ ‘ฟ็อกซ์คอนน์ ลุยลงทุนรถ ‘อีวี’ ในประเทศไทย

ปตท.จับมือ ‘ฟ็อกซ์คอนน์ ลุยลงทุนรถ ‘อีวี’ ในประเทศไทย

‘ปตท.’ ร่วมทุน ‘ฟ็อกซ์คอนน์’ เตรียมจัดตั้งโรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียน คาดจัดตั้งบริษัทเสร็จไตรมาส 4 ปี 64

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ปตท. ถือหุ้น 100% ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติให้ ARUN PLUS ลงนามสัญญาร่วมทุนและจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ลี่ยี่อินเตอร์เนชั่นแนลอินเวสเมนท์ จำกัด (Lin Yin) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) หรือ ฟ็อกซ์คอนน์  (Foxconn) ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ล้านบาท โดย Arun Plusและ Lin Yin ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60และ 40 ตามลำดับ

เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Foxconnทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนาแพลตฟอร์ม MIH (Mobility-In-Harmony) ผสานกับองค์ความรู้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน และทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล

โดย Arun Plus ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนดังกล่าวแล้วเสร็จในวันที่ 14 กันยายน 2564 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายได้ภายในช่วงครึ่งหลังของปี2565 ทั้งนี้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.