รายย่อย ร้องซ้ำจี้ ก.ล.ต.-ตลท. เร่งสอบบอร์ด STEC ยกเลิกซื้อหุ้น STIT

รายย่อย ร้องซ้ำจี้ ก.ล.ต.-ตลท. เร่งสอบบอร์ด STEC ยกเลิกซื้อหุ้น STIT

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ร้องซ้ำจี้ ก.ล.ต.-ตลท.เร่งสอบบอร์ด STEC กรณีมีมติยกเลิกซื้อหุ้น STIT ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียหาย    

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้(13 ก.ย.64) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของเครือซิโน-ไทย นำโดยนางน้ำทิพย์ วิชชุเกรียงไกร ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC และนายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPIไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เร่งสอบสวนคณะกรรมการ STEC กรณีที่มีมติเมื่อวันที่ 9 ก.ย.2564 อนุมัติไม่เข้าทำรายการซื้อกิจการ บริษัท เอส ที ไอ จำกัด (STIT) จาก STPI ซึ่งไม่เป็นไปตามมติประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2563

หนังสือร้องเรียนระบุว่า การไม่ดำเนินการตามมติประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูล และทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ STPI จำนวนมากกว่า 11,400 คน ได้รับความเสียหาย ที่เข้าไปซื้อหุ้น STPI และถือหุ้นรายย่อยของ STEC ได้รับความเสียหายด้วย

ทั้งนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2563 คณะกรรมการ STEC ได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อกิจการ  STIT จาก STPI  ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ STEC  โดยประธานกรรมการ STEC ให้ความมั่นใจ และตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น ถึงข้อดีและผลดีระยะยาวของการเข้าซื้อ STIT

พร้อมทั้งได้ชี้แจงข้อดีและประโยชน์ต่างๆ ที่ STEC จะได้รับจากการซื้อ STIT ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ เช่น การเข้าซื้อ STIT เป็นการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ทำให้บริหารต้นทุนได้ดี และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี เป็นต้น ทำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเชื่อข้อมูลดังกล่าว และเห็นว่าธุรกิจในอนาคตของบริษัทจะดียิ่งขึ้นจากการซื้อ STIT       

                       

สำหรับราคาหุ้น STEC ณ เวลา 10.47 น. วันที่ 13 ก.ย.2564 อยู่ที่ 12.80 บาท ลดลง 0.20 บาท ส่วน STPI อยู่ที่ 4.38 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2564 นางน้ำทิพย์ และนายภานุพงศ์ ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงเลขาธิการก.ล.ต. ในกรณีเดียวกันนี้มาแล้ว เพื่อขอให้ก.ล.ต.ดำเนินการสอบสวนคณะกรรมการของ STEC เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท STEC ยังไม่ดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ร้อง ผู้ถือหุ้นทุกคน และบริษัทได้รับความเสียหาย