กบข. ชูผลการลงทุนฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก

ผลการลงทุนในช่วงครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนแผนหลักสูงถึง 3.68% สะท้อนการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ศรีกัญญา ยาทิพย์ ระบุ ผลการลงทุนในช่วงครึ่งแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2564 กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนแผนหลักสูงถึง 3.68% โดยสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 3 อันดับ ประกอบด้วย สินค้าโภคภัณฑ์ 26.2%  ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนาแล้ว 13.1% และตราสารทุนไทย 9.0% สะท้อนการวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก