'สสว-SME D Bank'ขยายเวลายื่นกู้'โครงการสนับสนุนSMEs รายย่อย'ถึง12 ก.ย.

'สสว-SME D Bank'ขยายเวลายื่นกู้'โครงการสนับสนุนSMEs รายย่อย'ถึง12 ก.ย.

ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร พื้นที่ 35 จว. ได้เฮ! สสว. - SME D Bank ขยายเวลายื่นกู้ ถึง 12 ก.ย.64หนุนเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ย 1%ต่อปี “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ในฐานะหน่วยร่วมดำเนิน “โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย” วงเงินรวม 1,200 ล้านบาท ขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ออกไปจนถึงภายในวันที่ 12 กันยายน 2564 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าถึงแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยพิเศษ 1% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน วงเงินกู้ บุคคลธรรมดา สูงสุด 3 แสนบาท นิติบุคคล สูงสุด 5 แสนบาท

163072492774

สำหรับกลุ่มเป้าหมายธุรกิจโรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮาต์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว (Supply Chain) ได้แก่ ธุรกิจนำเที่ยว-ทัวร์ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจสปา และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก จำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ และธุรกิจเพื่อความบันเทิง

รวมถึง ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ขนม เบเกอรี่ เป็นต้น ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนำร่องเปิดการท่องเที่ยว และจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวม 35 จังหวัด หรือที่จะมีประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากหลักฐานแบบแสดงการยื่นภาษี ภ.ง.ด.90 และการชำระภาษี ในปี 2562 หรือ 2563 ที่สูงกว่าเป็นฐาน ช่วยให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ ขอให้รีบดำเนินการแจ้งความประสงค์โดยเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ สแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือคลิก https://qrgo.page.link/VF6Ka รวมถึง เว็บไซต์ SME D Bank (https://www.smebank.co.th/) , Line OA : SME Development Bank และแอปพลิเคชั่น : SME D Bank สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357