'สกพอ.' จับมือบ้างฉาง เปิด ร.พ.สนาม 'อีอีซี' รักษาผู้ป่วย ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

'สกพอ.' จับมือบ้างฉาง เปิด ร.พ.สนาม 'อีอีซี' รักษาผู้ป่วย ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ

"สกพอ." รวมพลังท้องถิ่นบ้านฉาง ยืนยันความพร้อมโรงพยาบาลสนามเดินหน้า โครงการจิตอาสา อีอีซี ต้านโควิด “ตรวจไว รักษาไว ปลอดภัยก่อน” เร่งคืนสุขภาพดีชุมชน ฟื้นเศรษฐกิจพื้นที่ "อีอีซี"

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกันเป็นประธาน ตรวจความพร้อม และเปิดโรงพยาบาลสนามอีอีซี ตำบลบ้านฉาง พร้อมเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการ การดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนาม ขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีระบบ จิตอาสาดอทแคร์ (JITASA.CARE) และ วีเซฟแอทโฮม (weSAFE@Home

ทั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายใต้ โครงการจิตอาสา อีอีซี ต้านโควิด “ตรวจไว รักษาไว ปลอดภัยก่อน” ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นบ้านฉาง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และภาคเอกชนเร่งสืบค้นผู้ป่วย เข้าตรวจด้วยชุด Antigen Test kit (ATK) การรักษาในระบบ Home isolation และการรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเริ่มต้นปฏิบัติการในพื้นที่บ้านฉางเป็นต้นแบบในพื้นที่ อีอีซี เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคม และฟื้นคืนเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่ อีอีซี โดยเร็ว 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสนาม อีอีซี บ้านฉาง แห่งนี้ จะสามารถรองรับผู้ป่วยในระดับสีเหลือง (ผู้ป่วยที่มีอาการไม่มาก) ซึ่งจะเปิดในเฟสแรกจำนวน 80 เตียง และจะขยายเพิ่มได้ถึง 120 เตียง หากสถานการณ์ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้ได้เตรียมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่โรงเรียนนานาชาติ 150 เตียง และโรงพยาบาลบ้านฉาง 70 เตียง โดยได้ประสานจัดให้มีแพทย์ ทีมพยาบาล และอุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานให้มีความพรัอม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการจัดมอบ ถุงห่วงใย ที่มีอุปกรณ์เวชภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค จากความร่วมมือของภาคเอกชนในพื้นที่ รองรับให้ผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ) ที่กักตัวอยู่บ้าน (home isolation) ซึ่งจะมีแพทย์คอยติดตามอาการ และให้คำปรึกษาต่อเนื่อง

163040039141

โดยตลอดเดือนกันยายน 2564 นี้ อีอีซี จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่บ้านฉาง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการตรวจโควิด-19 ตามโครงการจิตอาสาอีอีซี ฯ ครั้งนี้ ได้ฟรี สามารถติดต่อไปที่ อสม. ในพื้นที่ใกล้บ้าน