ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.8566 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0769 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.8566 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0769 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (27 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.8566 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (26 ส.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.9335 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0769 บาท/ยูโร)