สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 สิงหาคม 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ข้าวโพด ถั่วเหลืองและข้าว เพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

          สัปดาห์นี้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงออกสู่ตลาด แต่เนื่องด้วยภาวะฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้กระทบต่อคุณภาพของผลผลิต ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ปรับเพิ่มขึ้น จากหาบละ 597 บาท เป็นหาบละ 612 บาท

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกันยายน 2564 ราคาอยู่ที่ 551.25 เซนต์/บุชเชล สัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานการสั่งซื้อข้าวโพดเอกชน จำนวน 125,300 ตัน ไปยังประเทศเม็กซิโก ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ปรับลดข้าวโพดฤดูกาล 2564/65 อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากลง 2% มาอยู่ที่ 60% ด้านสภาพอากาศคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้พื้นที่เพาะปลูกหลักรอบมิดเวสต์ปรับตัวดีขึ้น ยกเว้นบริเวณฝั่งตะวันออกที่ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตไปแล้ว

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาเพิ่มขึ้น

          กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ในสัปดาห์นี้ ราคาปรับขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 18.90 บาท เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีปริมาณการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ด้านตลาดต่างประเทศ สภาพอากาศในฝั่งสหรัฐอเมริกาดีขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่แห้งแล้งมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น ทำให้คาดการณ์ผลผลิตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดคลายความกังวลในด้านผลผลิตที่อาจไม่เพียงพอ ขณะที่ปริมาณซื้อในตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมายังทรงตัว และต้องรอดูแนวโน้มราคาในตลาดต่อไป สำหรับค่าระวางเรือทั่วโลกราคายังคงสูง โดยเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์ที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ราคาอยู่ที่ 1,332.75 เซนต์/บุชเชล และกากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนธันวาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 385.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน ถั่วเหลือง ราคาขยับตัวสูงขึ้น โดยรายงานคุณภาพถั่วเหลืองสหรัฐฯ ที่อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มาอยู่ที่ 56% ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ อีกทั้งยังมีรายงานการสั่งซื้อถั่วเหลืองสำหรับการจัดส่งฤดูกาล 2563/64 ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 132,000 ตัน

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          สาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ซื้อหลัก มีปริมาณการซื้อปลาป่นหน้าท่าเรือสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตู้คอนเทนเนอร์ปลาป่นจากเปรูได้เลื่อนการส่ง เนื่องจากเรือเข้าเทียบท่าล่าช้า ทำให้สต็อกหน้าท่าเรือเริ่มปรับตัวลดลง แต่ราคาปลาป่นโดยรวมยังคงทรงตัว 

          โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 48.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 40.20 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 37.20 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น

          ในสัปดาห์นี้ การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 420  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 424  ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. เพิ่มขึ้นจากตันละ 356  ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นตันละ 360  ดอลลาร์สหรัฐฯ

          ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,250 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,040 บาท

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม ณ วันพระที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 68-74 บาท โดยหลังจากหมดเทศกาลสารทจีน ราคาซื้อขายสุกรหลายในพื้นที่อ่อนตัวลง ขณะที่สถานการณ์การล็อคดาวน์ที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ยังเป็นปัจจัยลบอย่างต่อเนื่อง

          ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 1,800 บาท (บวก/ลบ 64)

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ประกาศราคาแนะนำไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ที่ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 6.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท โดยกรมปศุสัตว์ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงงานสินค้าปศุสัตว์อย่างเต็มที่ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค มั่นใจในความปลอดภัยของสินค้าปศุสัตว์

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้ตรึงราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 3.00 บาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยปริมาณไข่ไก่ยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เพียงพอรองรับความต้องการบริโภคไข่ไก่ที่ยังมีปริมาณสูง

          แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

----------------------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]