'บลูเทค ซิตี้' นิคมสีเขียวชื่อสีฟ้าที่ 'อีอีซี'

'บลูเทค ซิตี้' นิคมสีเขียวชื่อสีฟ้าที่ 'อีอีซี'

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ครั้งที่ 10/2564 มีมติอนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ภายใต้ชื่อนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ครั้งที่ 10/2564 มีมติอนุมัติโครงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ภายใต้ชื่อนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับ บริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด พื้นที่โครงการอยู่ในตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ประมาณ1,181ไร่ มูลค่าการลงทุนโครงการ 4,856 ล้านบาท 

โดยพื้นที่โครงการอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ44กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง ประมาณ60กิโลเมตร และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ119กิโลเมตร 

คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและเปิดให้บริการได้ภายใน2ปี ทั้งนี้ เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนประมาณ33,200ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ8,300คน

 โดยมุ่งเน้นรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงและสมัยใหม่ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)