IIG - ซื้อ (26 ส.ค.64)

IIG - ซื้อ (26 ส.ค.64)

จิ๋วแต่แจ๋ว

มองความต้องการใช้บริการด้าน IT Solution และ Digital Marketing มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คาดกำไรปี FY21F เติบโต 37% เป็น 86 ล้านบาท ขณะที่กำไรปี FY22F จะเติบโตต่อราว 30% เป็น 112 ล้านบาท แนะนำ “ซื้อ” กำหนดราคาเป้าหมาย 33.50 บาท

 

  • Story

มองแนวโน้มอุตสาหกรรมเป็นบวก แม้ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะบรรเทาลงในอนาคต แต่ด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เรามองว่าความต้องการใช้บริการด้าน IT Solution และ Digital Marketing มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทให้บริการสนับสนุนแบบครบวงจรทั้ง Back office (ERP: ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร) และ Front office (CRM: ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ไปจนถึงการสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (CEM) นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น iiG DATA ซึ่งให้บริการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจที่เริ่มสร้างรายได้มากขึ้น

 

คาดกำไรช่วง 2H จะเติบโตต่อ หนุนโดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล เนื่องจากเป็นช่วงทยอยปิดโครงการออกแบบติดตั้งพัฒนาและดูแลระบบทั้งธุรกิจ ERP และ CRM ซึ่งปกติจะเริ่มสัญญาตั้งแต่ช่วงต้นปี ประกอบกับรายได้จากการโครงการดังกล่าวจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่ารายได้ค่าเช่าระบบหลังติดตั้ง ช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นช่วง 2H ที่จะปรับตัวดีขึ้นจาก 25.0% ใน 1Q และ 29.1% ใน 2Q เนื่องจากรายได้จากการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีแนวโน้มเติบโตมากกว่ารายได้จากค่าเช่าระบบ คาดกำไรปี FY21F เติบโต 37% เป็น 86 ล้านบาท ขณะที่กำไรปี FY22F จะเติบโตต่อราว 30% เป็น 112 ล้านบาท หนุนโดยทุกหน่วยธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มเป็นบวก

  • Action/ Recommendation

แนะนำ “ซื้อ” จากกำไรที่มีโอกาสเติบโตดีต่อเนื่องตามแนวโน้มอุตสาหกรรม ความต้องการลงทุนระบบ ERP และ CRM บน Cloud ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ประเมินกำไรระหว่างปี FY21F-FY23F จะเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 31% ต่อปี กำหนดราคาเป้าหมาย 33.50 บาทต่อหุ้น อิง 30x FY22F EPS