กรมชลฯเตือน ‘งดปลูกข้าว’ เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

กรมชลฯเตือน ‘งดปลูกข้าว’ เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

กรมชลประทาน เร่งขอความร่วมมือชาวนางดปลูกข้าวต่อเนื่อง ห่วงฝนตกไม่ลงเขื่อนเสี่ยงขาดแคลนน้ำ ชี้มีการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศในเขตชลประทานแล้ว 12.72 ล้านไร่

อธิบดีกรมชลประทาน ประพิศ จันทร์มา ระบุ กรมฯได้ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้งดทำนาต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีฝนกระจายทุกพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนยังน้อย เพราะเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ โดยผลการสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 2564 ทั่วประเทศในเขตชลประทานพบว่ามีการปลูกข้าวไปแล้ว 12.72 ล้านไร่ หรือ 76.37% ของแผนที่กำหนดไว้ 16.65 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5.99 ล้านไร่หรือ 75.22%ที่กำหนดไว้ 7.97 ล้านไร่ เริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้ว 4.5 หมื่นไร่

สำหรับผลการปลูกข้าวนาปีวันที่ 21 ก.ค. 2564 ภาคเหนือ 1.88 ล้านไร่ หรือ73.24% ของแผนฯ ที่กำหนดไว้ 2.57 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.17 ล้านไร่หรือ 93.60% ของแผนฯ ที่กำหนดไว้ 3.39 ล้านไร่ ภาคกลาง 4 หมื่นไร่ หรือ 168.48 % ของแผนฯที่กำหนดไว้ 2 หมื่นไร่ ภาคตะวันออก 8.9 แสนไร่ หรือ 97.58 % ของแผนฯที่กำหนดไว้ 9.2 แสนไร่ ภาคตะวันตก 2.6 แสนไร่ หรือ 22.49 % ของแผนฯที่กำหนด 1.15 ล้านไร่ ภาคใต้ 1.3 แสนไร่หรือ 21% ของแผนฯ ที่กำหนดไว้ 6.3 แสนไร่

ทั้งนี้ในปี 64 คาดว่าปริมาณน้ำจะใกล้เคียงปี 2551 ล่าสุดมีน้ำไหลลงเขื่อนขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ 1 ม.ค.-23 ก.ค.2564 สะสม 9,061 ล้าน ลบ.ม.น้อยกว่าปี 2551 ประมาณ 31% โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา มีประมาณ 8,048 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 32% ของความจุ เป็นน้ำใช้การได้ 1,352 ล้าน ลบ.ม. โดย 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล ปี 2564 มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 517.13 ล้าน ลบ.ม.น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 1,105.42 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 53% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 1,324.43 ล้าน ลบ.ม.น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 2,573.42 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 48%
 
เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 238.18 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงเดียวกันของปี 2551 ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนสะสม 109.56 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2551 ที่มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อน 478.87 ล้าน ลบ.ม. หรือน้อยกว่าประมาณ 77%