เรียกร้องรัฐ อย่าผูกขาดยา 'เรมเดซิเวียร์' ความหวังผู้ป่วยโควิดระยะวิกฤติ

เรียกร้องรัฐ อย่าผูกขาดยา 'เรมเดซิเวียร์' ความหวังผู้ป่วยโควิดระยะวิกฤติ

ที่สำคัญ ไม่ได้สรุปบทเรียนเลยว่า ความล้มเหลวที่ผ่านมา ที่ทำให้คนไทยตายโดยไม่จำเป็น มาจากความช้าของภาครัฐ ที่ทำให้คนไทย ได้วัคซีนช้า ได้ตรวจช้า ได้เตียงช้า ได้ยาช้า