'สภาพัฒน์' เปิดโครงการ 'ครัวปันข้าว' ช่วยชุมชนรอบสำนักงานฯสู้ภัยโควิด

'สภาพัฒน์' เปิดโครงการ 'ครัวปันข้าว' ช่วยชุมชนรอบสำนักงานฯสู้ภัยโควิด

"สภาพัฒน์" จัดทำโครงการ "เปิดครัวปันข้าว” ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด จัดทำอาหารกล่องช่วยเหลือชาวชุมชนบริเวณโดยรอบ "สภาพัฒน์" ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มส่งมอบอาหารกล่องให้ชุมชนวันแรกเมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดทำโครงการ "เปิดครัวปันข้าว” โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าในห้องอาหาร สศช. ที่ต้องปิดกิจการชั่วคราวตามนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
โดยนำเงินที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สศช. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมกันบริจาค จ้างผู้ประกอบการจัดทำอาหารกล่องนำไปช่วยเหลือชุมชนในบริเวณโดยรอบ สศช. โดยร่วมมือกับเครือข่าย Community x Covid ซึ่งเป็นเครือข่ายลูกหลานของชาวตลาดนางเลิ้งที่ทำงานอยู่ในชุมชนมาอย่างยาวนาน ช่วยกระจายอาหารกล่องให้กับชุมชนอย่างเท่าเทียม 

เป้าหมายการดำเนินงานของโครงการ "เปิดครัวปันข้าว”  เริ่มต้นจะเป็นการแจกจ่ายข้าวกล่องจำนวน 200 กล่องต่อวัน โดยในระยะแรกมุ่งเน้นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง สศช. ในย่านนางเลิ้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ชุมชนศุภมิตร 1 ชุมชนศุภมิตร 2 และชุมชนวัดโสมนัส

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะดำเนินงานต่อเนื่องไปจนกว่าเงินบริจาคจะหมดหรือสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น 
162805389259

  

162805372011 จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมแบ่งปันน้ำใจ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 104-1-37669-0 นายกิตติศักดิ์  โมทย์วารีศรี ซึ่งเป็นบัญชีกลางของทางโครงการ 
สามารถตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านทางเพจของโครงการ "เปิดครัวปันข้าว” https://www.facebook.com/sharedkitchenth