'เวิร์คฟรอมโฮม' หนุนอสังหาฯ ปริมณฑลบูม

'เวิร์คฟรอมโฮม' หนุนอสังหาฯ ปริมณฑลบูม

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ระบุแนวโน้มคนสนใจซื้อที่อยู่อาศัยจังหวัดปริมณฑลพุ่งตอบโจทย์ "เวิร์คฟรอมโฮม" ขณะที่ซัพพลายระดับราคา 1-3 ล้านบาทเพิ่มขึ้นสวนทางกำลังซื้อลดลง

จากข้อมูลของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ พบว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในจังหวัดปริมณฑล อาทิ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และนครปฐม มากขึ้น ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วง 2 ปีก่อนหน้าที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่าเทรนด์ การทำงานที่บ้าน (Work From Home) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทำให้ผู้บริโภคหันมามองหาที่อยู่อาศัยแถบชานเมืองและปริมณฑลมากขึ้น เนื่องจากมีความคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบราคาและขนาดพื้นที่ที่ได้รับ ส่งผลให้ความสนใจซื้อในจังหวัดปริมณฑลเพิ่มขึ้นในหลายทำเล อาทิ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 55% จากไตรมาสก่อน ในส่วนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มขึ้น 15% อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพิ่มขึ้น 14% และอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้น 13% เป็นต้น

ขณะเดียวกันที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-3 ล้านบาทมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสวนทางคนสนใจซื้อลดลง แม้ว่าจะมีมาตรการช่วยลดค่าโอน-ค่าจดจำนองสำหรับบ้าน-คอนโดฯ ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านของภาครัฐ ออกมา ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาฯหันมาแข่งขันในตลาดที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-3 ล้านบาทมากขึ้น เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ทำให้ผู้บริโภคมี 'ตัวเลือก'ที่น่าสนใจและหลากหลายมากขึ้น


โดยล่าสุดพบว่าจำนวนที่อยู่อาศัยในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกระดับราคา โดยเฉพาะระดับราคา 1-3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 10% จากไตรมาสก่อน ตามมาด้วยระดับราคา 3-5 ล้านบาท, ระดับราคา10-15 ล้านบาท และระดับราคามากกว่า 15 ล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่ากันที่7% หากพิจารณาจากความสนใจของผู้บริโภคแล้ว แม้ที่อยู่อาศัยระดับราคา 1-3 ล้านบาทจะได้รับความสนใจมากที่สุดในรอบไตรมาสด้วยสัดส่วนถึง 24% แต่ความสนใจซื้อในระดับราคานี้ลดลงถึง 6% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ระดับราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปยังคงมาแรง ได้รับความสนใจเพิ่มมากถึง 9% ในรอบไตรมาส ตามมาด้วยระดับราคา 5-10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% และระดับราคา 3-5 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1% สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคระดับกลาง-ล่าง ยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยแต่"ไม่มี"กำลังซื้อเพียงพอ