สกพอ. ดัน 5G ยกระดับอุตสาหกรรมอีอีซี

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ชิต เหล่าวัฒนา ระบุ สกพอ.ได้ร่วมกับบีโอไอ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และบมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Smart Industry 4.0 & Digital Transformation Technology by 5G” เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในภาคอุตสาหกรรมแก่ผู้ประกอบการใน EEC อย่างต่อเนื่อง