แอล.พี.เอ็น. ผุดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานก่อสร้างไทย-ต่างด้าว

แอล.พี.เอ็น. ผุดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดให้แรงงานก่อสร้างไทย-ต่างด้าว

แอล.พี.เอ็น. เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19“ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร”ให้กับแรงงานก่อสร้างจากทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว ตั้งแต่วันนี้จนถึง-30 ก.ค.นี้ ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 10,000 คน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงรุนแรง LPN ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมไทยและยินดีสนับสนุนเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีน โดยได้มอบพื้นที่อาคาร “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร” เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทั้งดำเนินการจัดพื้นที่ให้เหมาะสมตามมาตรฐานของศูนย์ฉีดวัคซีน โดยคำแนะนำของสำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสนับสนุนการจัดฉีดวัคซีนตลอดระยะเวลาที่เปิดศูนย์ด้วย

โดยศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี-จตุจักร” เปิดบริการฉีดวัคซีนแก่แรงงานก่อสร้างชาวไทยและชาวต่างด้าวจากแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เป็นผู้ประกันตนและผ่านการลง ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม ระหว่างวันที่ 21-30 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับแรงงานไม่น้อยกว่า 10,000 คนในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ร่วมกับ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ “ลุมพินี ทาวเวอร์ วิภาวดี -จตุจักร” เพื่อใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนให้กับแรงงานก่อสร้างจากทั้งชาวไทยและชาวต่างด้าว ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน