ความเป็นเลิศพัฒนา“หุ่นยนต์”ไทย

ความเป็นเลิศพัฒนา“หุ่นยนต์”ไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระยะยาวให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน ย้ำต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองภายในปี 2569 และเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotic Excellence: CORE) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร

 โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผยความคืบหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกระตุ้นอุปสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพในภาคการผลิตอุตสาหกรรม รวมถึงการสร้างอุปทานและพัฒนาเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (System Integrator: SI) ในประเทศ รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สู้วิกฤตช่วงสถานการณ์โควิด-19 สู่โอกาสเติบโตในอนาคต

ปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศไทยอยู่ในเป้าหมายระยะกลาง จากข้อมูลในปี 2563 ประเทศไทยมีการลงทุนหุ่นยนต์ฯ จำนวน 116,676 ล้านบาท