ปิด อ.ต.ก. ตรวจเข้ม100 %

ปิด อ.ต.ก. ตรวจเข้ม100 %

อ.ต.ก.ตรวจเข้มพนักงาน-แม่ค้าทุกคน100%หาโควิดหลังพบลูกจ้างติดเชื้อจำนวนมาก-ก่อนเปิดขายอีกครั้ง 28 ก.ค.

นายปณิธาน มีไชยโย รองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก เปิดเผยว่า สำนักงานเขตจตุจักรได้สั่งให้ปิดตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 14 – 27 ก.ค. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อดำเนินตามมาตรการหลังพบมีการระบาดโควิด-19 ในกลุ่มลูกจ้าง พนักงานอ.ต.ก.หลังสาธารณสุขมีการตรวจเชิงรุกเมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลมีผู้ติดเชื้อจำนวน 39 คน เป็นคนไทย 11 คน และต่างชาติ เป็นชาวเมียนมา 28 คน ที่รับจ้างในตลาดอ.ต.ก.และอาศัยในชุมชนวัดไผ่ตัน หลังตลาด อ.ต.ก.

 

  162634515539

ทั้งนี้ เมื่อพบการระบาดในชุมชนใกล้เคียง จึงได้สั่งการให้ตรวจเชิงรุกจำนวน พนักงาน และกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าในตลาด จำนวนทั้งหมด 776 คน ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้างต่างชาติ จำนวน 100 คน หลังมีการระบาดของโควิด-19 อ.ต.ก.ได้ดำเนินมาตรการต่อไป ดังนี้คือ จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อล้างทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ,ให้ทุกแผงค้าจัดเก็บสิ่งของออกจากพื้นที่ โดยเปิดให้เป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก ,ทำความสะอาดทุกร้านค้า ท่อระบายน้ำให้สะอาด ปลอดเชื้อโรค

 

เกษตรกรผู้ค้าและผู้ช่วยค้าทุกคน ต้องเตรียมผลตรวจแสดงแก่เจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ว่าผ่านการตรวจแล้ว จึงจะสามารถเข้ามาจำหน่ายสินค้าในตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ได้,เช็ดทำความสะอาดอาคารสถานที่ของสำนักงาน อ.ต.ก. ทุกวัน ล้างเครื่องปรับอากาศ

 

  1626345210100

“อ.ต.ก.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดทำแผนดำเนินการขณะปิดตลาดสด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เข้ามาใช้ใบริการและจะเปิดตลาดในวันที่ 28 ก.ค.2564 สำหรับผู้ที่จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าใน อ.ต.ก. ดังนี้คือ ต้องมีผลยืนยันว่าไม่ติดเชื้อมาแสดงก่อนเข้ามาจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. เพื่อ อ.ต.ก.จะนำมาจัดทำเอกสารรับรอง “

 

 หากมีการฉีดวัคซีนแล้วให้แจ้งด้วย ,ทุกแผงค้ามีผู้ค้าและผู้ช่วยค้าประจำอยู่ที่แผงค้าได้ไม่เกินแผงค้าละ 2 คน ,ผู้ค้าและผู้ช่วยค้าต้องใส่หน้ากาก ถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน ตลอดเวลา หากจะดื่มน้ำ รับประทานอาหารต้องหันหลังให้หน้าร้านก่อน  เว้นระยะห่างในการประกอบอาหารภายในแผงค้าและการบริการลูกค้า ,จัดวางสินค้าให้ถูกสุขลักษณะ มีการปกคลุมอาหารให้มิดชิด ปลอดภัย ,สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้ามี่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมกับราคา

 

,หาก อ.ต.ก.พบเห็นหรือได้รับแจ้งว่ามีการกระทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาด อ.ต.ก. จะสั่งให้ปิดแผงค้าทันที, จัดเรียงสินค้าและวางสิ่งของให้เหมาะสม สวยงาม ทำความสะอาดแผงค้าทุกวัน ทั้งก่อนและหลังจำหน่ายสินค้า เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก,หากแผงค้าใดมีผู้มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้ปิดร้านทันที และรวมไปถึงทุกร้านค้านอกพื้นที่ตลาดสด ก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นกัน