‘บางกอกแอร์เวย์ส’ ยกเลิกเที่ยวบิน 5 เส้นทางบินชั่วคราว ตั้งแต่ 13-31 ก.ค.นี้

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ ยกเลิกเที่ยวบิน  5 เส้นทางบินชั่วคราว ตั้งแต่ 13-31 ก.ค.นี้

“บางกอกแอร์เวย์ส” แจ้งยกเลิกเที่ยวบินในประเทศ 5 เส้นทางบินเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13-31 ก.ค.นี้ ยืนยันทำการบิน "กรุงเทพฯ-สมุย" ต่อเนื่อง รวมถึงเส้นทาง "สมุย-ภูเก็ต" เริ่ม 16 ก.ค. ส่วนเส้นทางบินอินเตอร์ฯประเดิม "สมุย-สิงคโปร์" 1 ส.ค.นี้

รายงานจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระบุว่า ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. ในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงมีความจำเป็นที่จะต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางบินภายในประเทศบางเส้นทางเป็นการชั่วคราว จำนวน 5 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 13-31 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

  1. เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (ไป-กลับ)
  2. เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต (ไป-กลับ)
  3. เส้นทางกรุงเทพฯ-สุโขทัย (ไป-กลับ)
  4. เส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง (ไป-กลับ)
  5. เส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด (ไป-กลับ)

ทั้งนี้ เส้นทางบินที่ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน, เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย (ไป-กลับ) รองรับเฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะ ให้บริการวันละ 3 เที่ยวบิน, เส้นทางสมุย-ภูเก็ต (ไป-กลับ) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน เพื่อรองรับดีมานด์นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเชื่อมโยงจากโครงการ "ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์" ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เข้าสู่โครงการ "สมุย พลัส โมเดล" พื้นที่นำร่องของ 3 เกาะดังใน จ.สุราษฎร์ธานี ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ซึ่งจะเริ่มเปิดโครงการวันที่ 15 ก.ค.นี้

นอกจากนี้เตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ สมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะให้บริการเฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮับบินสิงคโปร์สู่โครงการสมุย พลัส โมเดล

ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร  หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

กรณีขอเลื่อนการเดินทางโดยยังไม่ระบุวันเดินทางใหม่ (Open ticket) ผู้โดยสารสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มก่อนกำหนดการเดินทาง 24 ชั่วโมง โดยสายการบินฯ จะยึดตามวันที่ในการกรอกแบบฟอร์มจากผู้โดยสาร และให้การดูแลตามลำดับ กรอกแบบฟอร์มผ่าน https://forms.office.com/r/WjcEEfQX2L

ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699  ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

- PG Live Chat:  https://bit.ly/PGLiveChatTH

- อีเมล: [email protected]

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่าน

อย่างไรก็ตาม สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่งและข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)    
       http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/

- ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/

- กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด