ศุภาลัย เร่งซ่อมแซมความเสียหาย บ้านจากเหตุโรงงานระเบิดกิ่งแก้ว

ศุภาลัย เร่งซ่อมแซมความเสียหาย บ้านจากเหตุโรงงานระเบิดกิ่งแก้ว

ศุภาลัย นำทีมพนักงานกว่า 300 ชีวิต เร่งสำรวจความเสียหาย -ซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดกิ่งแก้วในโครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวน

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานศุภาลัยทั้งฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายวิศวกร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ กว่า 300 ชีวิต เข้าสำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายโดยละเอียด เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านในโครงการศุภาลัย วิลล์ บางนา-วงแหวนที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเกิดเหตุระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้ เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกอย่างเร่งด่วน

สำหรับบ้านทุกหลัง ที่บริษัทเข้าสำรวจโครงสร้างแล้ว หากไม่พบว่าโครงสร้างบ้านมีปัญหา หรือมีการแก้ไขโครงสร้างจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทได้มีมาตรการที่จะรับประกันโครงสร้างบ้านที่ประสบปัญหาดังกล่าวทุกหลัง ต่อเนื่องไปอีก 5 ปีนับจากวันเกิดเหตุระเบิด

" นับตั้งแต่วันที่เกิดวิกฤตการณ์โรงงานระเบิดทีมงานศุภาลัยได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อดำเนินการช่วยเหลือโดยทันที และยังคงมีมาตรการช่วยเหลือดูแลอย่างต่อเนื่อง จนกว่าบ้านที่ได้รับผลกระทบทุกหลังจะได้รับการซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ "