ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯตะวันออกโตสวน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯตะวันออกโตสวน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย.2564อยู่ที่ระดับ80.7ปรับตัวลดลงจากระดับ82.3ในเดือนพ.ค.2564

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมิ.ย.2564อยู่ที่ระดับ80.7ปรับตัวลดลงจากระดับ82.3ในเดือนพ.ค.2564

“ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และต่ำที่สุดในรอบ12เดือน นับตั้งแต่เดือนก.ค.2563โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19ระลอกสาม ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม”

   นอกจากนี้ การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังทำได้อย่างจำกัด และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ขณะที่ค่าดัชนีรายภูมิภาพบว่าลดลงทุกพื้นที่ ยกเว้นภาคตะวันอออกที่ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นสวนทางภูมิภาคอื่น ด้านขนาดธุรกิจพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีทิศทางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยหลักๆมาจากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับประเภทธุรกิจที่หากเป็นกลุ่มเน้นตลาดต่างประเทศก็จะมีค่าดัชนีที่เพิ่มขึ้นเช่นกันชี้ให้เห็นว่า บางส่วนของเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวแต่ก็มีอีกหลายส่วนที่เป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม