กรอ.เร่งใช้กฎหมายคุมโรงงานแจ้งสต็อกสารอันตราย

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กรอ.เร่งใช้กฎหมายคุมโรงงานแจ้งสต็อกสารอันตราย

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ประกอบ วิวิธจินดา  ระบุ ได้รับมอบนโยบายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้พิจารณามาตรการการสต็อกสารที่เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งขณะนี้กรอ.อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายฉบับใหม่ ภายใต้พ.ร.บ.โรงงาน กำหนดให้โรงงานที่มีการครอบครองวัตถุดิบอันตรายที่ซื้อจากในประเทศเกินกว่า 50 กิโลกรัม จะต้องรายงานปริมาณการใช้สารเคมีทุกชนิด ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิต การจัดเก็บ ระบบความปลอดภัยและความเสี่ยง คาดว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จสิ้นปี