‘บางกอกแอร์เวย์ส’ เปิดเที่ยวบินพิเศษ ‘กรุงเทพฯ-สมุย’ สำหรับผู้โดยสารซีลรูท เริ่ม 15 ก.ค.64

‘บางกอกแอร์เวย์ส’ เปิดเที่ยวบินพิเศษ ‘กรุงเทพฯ-สมุย’ สำหรับผู้โดยสารซีลรูท เริ่ม 15 ก.ค.64

“บางกอกแอร์เวย์ส” เปิดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้โดยสารซีลรูท เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุย วันละ 3 เที่ยวบิน เริ่ม 15 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ ิ ผู้ให้บริการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ระบุว่า สายการบินฯเตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินพิเศษในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) วันละ 3 เที่ยวบิน เฉพาะผู้โดยสารซีลรูท (Sealed Route) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2564 เป็นต้นไป รองรับความต้องการของผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และประสงค์เดินทางเข้าพำนักในเกาะสมุยและพื้นที่เชื่อมโยงเกาะพะงันและเกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ “สมุย พลัส” ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องแห่งที่ 2 ของนโยบายการเปิดประเทศ ต่อจากโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ที่เพิ่งเริ่มไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา 

 

สำหรับตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มีดังนี้ 

- เที่ยวบิน PG5125 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.05 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 11.35 น. 

- เที่ยวบินที่ PG5151 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.35 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 16.05 น. 

- เที่ยวบินที่ PG5171 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.10 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.40 น. 

 

ตารางบินของเที่ยวบินพิเศษที่ออกจากสนามบินสมุย มีดังนี้ 

- เที่ยวบินที่ PG5126 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 13.45 น. 

- เที่ยวบินที่ PG5152 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 16.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.15 น. 

- เที่ยวบินที่ PG5172 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น. 

 

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

ทั้งนี้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ เป็นผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2564 ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร อาทิ มีหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ หรือ Certificate of Entry (COE), ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง, เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นต้น   

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด