อย.ไฟเขียว RBF ผลิตอาหาร-เครื่องดื่มกัญชง คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 4/64

อย.ไฟเขียว RBF ผลิตอาหาร-เครื่องดื่มกัญชง คาดรับรู้รายได้ไตรมาส 4/64

อย.อนุญาต RBF ผลิตสินค้าจากสารสกัดกัญชง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ บริษัทคาดเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 64 นี้

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปแล้วนั้น ทางบริษัท ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในปัจจุบันทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณา ดังนี้

ออกใบอนุญาต ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพดิดให้โทษในประเภท ร เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต อย /2564 (มป) เพื่อให้ไว้แก่ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การได้รับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการสกัดสารสำคัญจากพืชกัญชงที่มาจากแปลงปลูกที่ได้รับอนุญาต Cannabidol หรือ CBD และ Tetrahydrocannabinol หรือ THC ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด

โดยนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของตามที่สำนักคณะกรรมการอาหารและยา อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยคาคว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564 โดยใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จาก กัญชง ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ก.ค.2564