สถิติตั้งโรงงานใหม่เพิ่มต่อเนื่อง

สถิติตั้งโรงงานใหม่เพิ่มต่อเนื่อง

ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องแต่พบว่า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำพวก 3 และที่ได้ใบรับแจ้งประกอบกิจการ จำพวก 2 กรุงเทพฯและภูมิภาค มีจำนวน 223 โรงงาน

ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องแต่พบว่า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ จำพวก 3 และที่ได้ใบรับแจ้งประกอบกิจการ จำพวก 2 กรุงเทพฯและภูมิภาค มีจำนวน 223 โรงงาน เม็ดเงินลงทุน 62,867.29 ล้านบาท มีการจ้างงานคนงาน 10,167 คน

ทั้งนี้ กรุงเทพยังมีจำนวนโรงงานตั้งใหม่เพิ่มขึ้นสูงสุดคือ 69 โรง เงินลงทุน 4,468 ล้านบาท โดยการจ้างงานเป็นชาย 1,083 คน และหญิง 739 คน

ขณะที่ภูมิภาคมีการตั้งโรงงานสูงสุดคือ ภาคตะวันออก 40 โรง รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

สำหรับการตั้งโรงงานใหม่ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวน 232 โรง มูลค่าเงินลงทุน 11,712 ล้านบาท และมีการจ้างงานรวม 6,031 คน โดยพบว่าภาคใต้มีจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูงสุด 37 โรง กลาง 34 โรง ตะวันออก 30 โรง 

ชี้ให้เห็นว่า ภาคการผลิตยังความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว