ไทยร่วมวงจีนถกพัฒนาวัคซีน-ศก.สีเขียว

ไทยร่วมวงจีนถกพัฒนาวัคซีน-ศก.สีเขียว

ครม.เห็นชอบร่วมเอกสารพัฒนาวัคซีนและเศรษฐกิจสีเขียวการประชุมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ (22 มิ.ย. ) ต่อร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่อง“ความเป็นหุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่าด้วยความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-19” และ“ร่างเอกสารข้อริเริ่มเรื่องความเป็นหุ้นส่วนสายแถบและเส้นทางว่าด้วยการพัฒนาสีเขียว”  โดยในวันที่ 23 มิ.ย. 2564 จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือสายแถบและเส้นทาง (Asia and Pacific High-Level Conference on Belt and Road Cooperation) ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาดเพื่อการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบการประชุมทางไกล

“ที่ประชุมจะผลักดันการขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การจัดหา การกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 และผลักดันแนวคิดเส้นทางสายไหมสีเขียว (Green Silk Road) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับการประชุมจะมีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานการประชุม และนายดอน 

ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

     สำหรับสาระสำคัญของร่างเอกสารข้อริเริ่มฯทั้ง 2 ฉบับ มีดังนี้ 1.ความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-19แสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด-19 ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้รัฐบาลและบริษัทผู้ผลิตวัคซีนให้ความช่วยเหลือด้านวัคซีนแก่ประเทศกำลังพัฒนาโดยการบริจาคหรือการส่งออกในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ โดยยึดมั่นในหลักการการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมกัน และการทำให้วัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะของโลก

2.ว่าด้วยการพัฒนาสีเขียวแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสีเขียวเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินการต่าง ๆโดยยึดมั่นต่อหลักการของสหประชาชาติและความตกลงปารีส