TFEX REPORT 18 June 2021

TFEX REPORT 18 June 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 18 June 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 718,057 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 188,361 สัญญา Single Stock Futures 429,958 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 78,868 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 9,516 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 5,323 สัญญา USD Futures 15,504 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,566,904 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 971.19 จุด ลดลง -2.74 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.49 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162401712539

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3Z21 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 66.3 บาทต่อกิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลง 0 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162401725580