DTAC - ถือ (18 มิ.ย.64)

DTAC - ถือ (18 มิ.ย.64)

ประมาณการ 2Q64: คาดว่าผลประกอบการจะอ่อนแอลง

Event

ประมาณการ 2Q64

Impact

คาดว่ากำไรหลักใน 2Q64 จะลดลงทั้ง QoQ และ YoY

เราคาดว่ากำไรหลักของ DTAC ใน 2Q64 จะอยู่ที่ 912 ล้านบาท (-13% QoQ, -42% YoY) โดยปัจจัยสำคัญที่จะฉุดให้กำไรลดลง QoQ คือรายได้ที่คาดว่าจะลดลง 4% QoQ เหลือ 1.97 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก COVID-19 กลับมาระบาดระลอกสามซึ่งกดดันทั้งรายได้จากการให้บริการและยอดขาย
เครื่องมือถือ โดยรายได้จากการให้บริการใน 2Q64 จะถูกกดดันจาก ARPU ที่ลดลงในช่วงที่เกิดโรคระบาดเพราะผู้คนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย ในขณะที่การแข่งขันเริ่มรุนแรดงมากขึ้นในเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากที่ คู่แข่งออกโปรโมชั่นใหม่ (ความเร็วสองเท่า) เพื่อดึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนยอดขายเครื่องคาดจะลดลงเนื่องจากไม่มีการออกเครื่องรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ แต่เมื่อเทียบ YoY เราคาดว่า กำไรหลักจะถูกกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 10% YoY โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการขยายโครงข่าย

คาดว่ากำไรจะลดลงต่อเนื่องใน 2H64

เราคาดว่ากำไรหลักของ DTAC ใน 2H64 จะลดลงอีกเนื่องจาก i) รายได้น่าจะลดลง YoY เพราะ ARPU จะถูกกดดันจากการที่ผู้คนระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยในช่วงที่เศรษฐกิจโตไม่มากนัก ในขณะที่การแข่งขันในธุรกิจมือถือรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปลาย 2Q64 ii) ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นตามการรุกขยายบริการ
5G ใน 2H64 และ iii) คาดมีกิจกรรมการตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 3Q64 หลังจากที่มีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น

คงประมาณการกำไรปี 2564-65 เอาไว้ตามเดิม

ถึงแม้ว่าประมาณการกำไรหลักใน 1H64 จะคิดเป็น 66% ของประมาณการกำไรปีนี้ของเรา แต่เรายังคงประมาณการกำไรหลักของปี 2564-65 เอาไว้ตามเดิมที่ 3.0 พันล้านบาท (-46% YoY) และ 2.4 พันล้านบาท (-14% YoY) เนื่องจากคาดว่าต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 2H64 เป็นต้นไป

Valuation and action

เราประเมินราคาเป้าหมาย DCF ปี 2565 ไว้ที่ 36.50 บาท (WACC ที่ 10.9%) ซึ่งยังมี upside 15% แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจะลดลงในระยะสั้น (2Q64) และอีก 1-2 ปีข้างหน้า ดังนั้นเราจึงยังคงคำแนะนำเพียง “ถือ” สำหรับ DTAC

Risks

ARPU ต่ำเกิดคาด และต้นทุนสูงเกินคาด